EMERGENCY SELF-ESTEEM KIT “ชุดอุปกรณ์รักษาอาการเสียเกียรติแบบฉุกเฉิน”

EMERGENCY SELF-ESTEEM KIT “ชุดอุปกรณ์รักษาอาการเสียเกียรติแบบฉุกเฉิน”

EMERGENCY SELF-ESTEEM KIT “ชุดอุปกรณ์รักษาอาการเสียเกียรติแบบฉุกเฉิน”
หากอยู่ๆคุณก็รู้สึก ขาดความภาคภูมิใจ, น้อยใจในชีวิตตัวเอง, ไม่มีใครรัก, ฯลฯ ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป


เพราะในชุดการรักษานี้ จะมีสติ๊กเกอร์เสริมสร้างกำลังใจให้คุณแปะฝาบ้านมากมาย, หนังสือคู่มือย้ำเตือนความสำคัญของคุณ, ถ้วยรางวัลคนพิเศษอันดับหนึ่งเอาไว้มอบให้แก่ตัวเอง, ให้คะแนนตัวเองด้วยสติ๊กเกอร์ดาวทองเงาแว๊บ, ฯลฯ
#คนรักษาตัวเอง2018
ราคาต้นทางกล่องละ $6.95 (ราว 230 บาท)
– แอดมิน ไมเคิล โกลเด้นนิปเปิ้ล

567 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *